Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên mới nhất

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Hoàng Trọng Đạt

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(33) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Hà Nội

07/11/2015

Đào Duy Được

Giới tính: Nam - năm sinh: 1983

(32) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Trên 5 năm

Hưng Yên

07/11/2015

Trần Văn Hải

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(20) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

2 năm

Vĩnh Phúc

07/11/2015

Thái Đình Quyền

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(18) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

1 năm

Thái Nguyên

07/11/2015

Lưu Anh Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1985

(16) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

5 năm

Hà Nội

07/11/2015

Phạm Văn Tuấn

Giới tính: - năm sinh: 1992

(43) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

07/11/2015

Lê Xuân Trường

Giới tính: Nam - năm sinh: 1982

(16) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Trên 5 năm

TP HCM

07/11/2015

Nguyễn Đức Thụ

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(17) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Hà Nội

07/11/2015

Lưu Đình Nam

Giới tính: Nam - năm sinh: 1978

(23) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Trên 5 năm

TP HCM

07/11/2015

Nguyễn Đắc Ngàn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(42) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

07/11/2015

Phan Đăng Khôi

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(17) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Thái Nguyên

07/11/2015

Phạm Văn Tư

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(20) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Thanh Hóa

07/11/2015

Trần Thị Hiền

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(43) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Yên Bái

07/11/2015

Trần Thị Thu Thảo

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(17) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Chưa có kinh nghiệm

Nam Định

07/11/2015

Lê Thị Hường

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(19) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Chưa có kinh nghiệm

Thái Nguyên

07/11/2015

Ngô Thị Trung

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(19) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Bắc Ninh

07/11/2015

Nguyễn Minh Quyết

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(22) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Công nghệ Thông tin

Chưa có kinh nghiệm

Nghệ An

07/11/2015

Dương Quyết Thắng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(46) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ Điện tử - viễn thông

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

07/11/2015

Nguyễn Văn Đạo

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(22) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Bình Phước

07/11/2015

Dương Hữu Toản

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(18) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Chưa có kinh nghiệm

Yên Bái

07/11/2015

Trần Văn Binh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(19) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

2 năm

Hà Nội

07/11/2015

Nguyễn Tiến Dũng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(15) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

1 năm

Hưng Yên

07/11/2015

Nguyễn Thế Hiển

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(18) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

2 năm

Hà Nội

07/11/2015

Trần Văn Thực

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(29) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

1 năm

Nam Định

07/11/2015

Nguyễn Quảng Lưu

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(20) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Hà Nội

07/11/2015

Nguyễn Văn Đạt

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(18) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Công nghệ Thông tin

2 năm

Hà Nam

07/11/2015

Mai Thị Minh Trang

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(14) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

07/11/2015

Phùng Văn Thuận

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(44) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

3 năm

TP HCM

07/11/2015

Lê Trọng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(19) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Lạng Sơn

07/11/2015

Nguyễn Văn Đức

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(43) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

3 năm

Hưng Yên

07/11/2015

Tìm chúng tôi trên facebook