Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên mới nhất

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Cao Văn Khang

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(19) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

1 năm

Bắc Ninh

07/11/2015

Đinh Ngọc Điệp

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(19) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điện tử - viễn thông

1 năm

Hà Nội

07/11/2015

Hồ Nguyên Việt

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(20) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

2 năm

Thừa Thiên Huế

07/11/2015

Nguyễn Mạnh Hà

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(19) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

4 năm

Hà Nội

07/11/2015

Nguyễn Cao Nguyên

Giới tính: Nam - năm sinh: 1989

(18) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

1 năm

Nghệ An

07/11/2015

Nguyễn Văn Toản

Giới tính: Nam - năm sinh: 1979

(19) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Trên 5 năm

Hà Nội

07/11/2015

Nguyễn Đức Đài

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(18) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

07/11/2015

Trần Duy Phong

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(24) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

3 năm

Hà Nội

07/11/2015

Đinh Văn Giang

Giới tính: Nam - năm sinh: 2988

(46) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

1 năm

Hà Nội

07/11/2015

Lê Mạnh Cường

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(20) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

1 năm

Thanh Hóa

07/11/2015

Nông Chí Khiêm

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(20) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

1 năm

Bắc Ninh

07/11/2015

Ngô Quốc Khánh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(46) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Hà Nội

07/11/2015

Đặng Danh Pháp

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(21) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

1 năm

Hà Nội

07/11/2015

Trịnh Trần Kiên

Giới tính: Nam - năm sinh: 1989

(17) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điện tử - viễn thông

2 năm

Bắc Ninh

07/11/2015

Nguyễn Thị Xuân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(18) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

07/11/2015

Nguyễn Văn Thông

Giới tính: Nam - năm sinh: 1989

(18) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Hà Nội

07/11/2015

Hoàng Vi Thảo

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(20) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Hà Nội

07/11/2015

Lâm Ngọc Chiến

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(21) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

07/11/2015

Vũ Hà Minh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(20) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điện tử - viễn thông

2 năm

Hà Nội

07/11/2015

Hoàng Anh Vũ

Giới tính: Nam - năm sinh: 1978

(21) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Trên 5 năm

Hà Nội

07/11/2015

Nguyễn Xuân Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(46) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

07/11/2015

Kiều Văn Tuân

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(19) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Hà Nội

07/11/2015

Nguyễn Văn Hiếu

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(19) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - viễn thông

2 năm

Nghệ An

07/11/2015

Phạm Thành Trung

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(20) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điện tử - viễn thông

Dưới 1 năm

Hà Nội

07/11/2015

Phùng Đức Sáu

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(45) Lượt xem

Nhân viên kỹ thuật điện...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điện tử - viễn thông

4 năm

Hà Nội

07/11/2015

Lê Tuấn Anh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(42) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẾP CHÍNH

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Chế biến món ăn

4 năm

Hà Nội

01/11/2015

Lê Công Tuấn Anh

Giới tính: Nam - năm sinh: 0194

(19) Lượt xem

BẾP CHÍNH

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Chế biến món ăn

3 năm

Hà Nội

01/11/2015

Lê Thị Đẳng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(20) Lượt xem

NHÂN VIÊN QA,QC,RD

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công Nghệ Thực Phẩm

3 năm

Hà Nội

01/11/2015

Lê Long Văn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(24) Lượt xem

NHÂN VIÊN QC

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kỹ Sư Nông Nghiêp

4 năm

Hà Nội

01/11/2015

Lương Thị Phương Thảo

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

01/11/2015

Tìm chúng tôi trên facebook