Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên mới nhất

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Trần Thị Mai Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(27) Lượt xem

Nhân viên văn phòng

Trình độ: Cao Đẳng

Ngành học: Kế Toán

3 năm

Hà Nội

09/07/2015

Trần Thị Mai Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(27) Lượt xem

nhân viên kế toán

Trình độ: Cao Đẳng

Ngành học: Kế Toán

3 năm

Hà Nội

09/07/2015

Vũ Văn Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(28) Lượt xem

Muốn làm lao động phổ thông

Trình độ: 12/12

Ngành học: LĐPT

4 năm

Hà Nội

08/07/2015

Vũ Văn Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(28) Lượt xem

Nhân viên giao hàng

Trình độ: 12/12

Ngành học: LĐPT

4 năm

Hà Nội

07/07/2015

Nông Thị Hưng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1970

(28) Lượt xem

Nhân viên nấu ăn nhân viên...

Trình độ: 12/12

Ngành học: Lao động phổ thông

1 năm

Hà Nội

04/07/2015

Hoàng Thu Hoài

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(27) Lượt xem

Nhân viên văn phòng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản Trị Kinh doanh

1 năm

An Giang

04/07/2015

Lê Hải Yến

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(30) Lượt xem

Tổ trưởng nhà hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản Trị Kinh doanh

2 năm

Hà Nội

04/07/2015

Nguyễn Đức Anh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(27) Lượt xem

Nhân viên phiên dịch tiếng...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tiếng Trung

3 năm

Hà Nội

04/07/2015

Lê Hải Yến

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(30) Lượt xem

Nhân viên quản lý nhà hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản Trị Kinh doanh

2 năm

Hà Nội

02/07/2015

Trần Hoài Nam

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(27) Lượt xem

Kỹ sư điện

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện khí hóa xí nghiệp

1 năm

Hà Nội

02/07/2015

Nông Thị Hưng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1970

(28) Lượt xem

Nhân viên tạp vụ văn phòng

Trình độ: 12/12

Ngành học: Lao động phổ thông

1 năm

Hà Nội

02/07/2015

Nguyễn Kiều Dân

Giới tính: Nam - năm sinh: 2015

(28) Lượt xem

Kỹ sư điện

Trình độ:

Ngành học:

27/06/2015

Nguyễn Kiều Dân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(30) Lượt xem

Nhân viên kế toán

Trình độ:

Ngành học:

27/06/2015

Nguyễn Kiều Dân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(30) Lượt xem

Nhân viên văn phòng

Trình độ:

Ngành học:

27/06/2015

Trần Thị Hà

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(28) Lượt xem

Nhân viên tư vấn xây dựng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kinh tế xây dựng

1 năm

Hà Nội

19/06/2015

TỐNG THỊ HẢI YẾN

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(27) Lượt xem

Nhân viên kế toán

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

Dưới 1 năm 17/06/2015

Hoàng Thu Hoài

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(31) Lượt xem

Nhân viên văn phòng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính ngân hàng

17/06/2015

Vũ Văn hậu

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(27) Lượt xem

Nhân viên giao hàng

Trình độ: LĐPT

Ngành học: lớp 12

Dưới 1 năm 17/06/2015

Nguyễn Kiều Dân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(30) Lượt xem

Nhân viên kinh doanh

Trình độ:

Ngành học:

01/01/1970

Đỗ văn Trung

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(30) Lượt xem

Nhân viên phục vụ

Trình độ: Đại học

Ngành học: công nghệ thông tin

1 năm

Hà Nội

01/01/1970

Tìm chúng tôi trên facebook