Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Bán hàng

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

hoàng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 11/1

(111) Lượt xem

tin tìm việc

Trình độ: dại học

Ngành học: kinh tế

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/12/2016

Xuân Nghĩa

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(43) Lượt xem

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Điện - điện tử

1 năm

Hà Nội

26/10/2015

Võ Đức Hoài

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(46) Lượt xem

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, KINH DOANH

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công Nghệ Thực Phẩm

Dưới 1 năm

Hà Nội

26/10/2015

Nguyễn Quang Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1995

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Dưới 1 năm

Hà Nội

26/10/2015

Khúc Đình Duy

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(45) Lượt xem

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG, NHÂN VIÊN...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công Nghệ Thông Tin

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Quách Đức Thắng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(47) Lượt xem

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, KINH DOANH

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện nhiệt

Dưới 1 năm

Hà Nội

26/10/2015

Lê Thị Xinh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(52) Lượt xem

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN , NHÂN VIÊN...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

3 năm

Hà Nội

24/10/2015

Bùi Thị Mỹ Quỳnh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(46) Lượt xem

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản trị doanh nghiệp

1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Thị Hồng Giang

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(57) Lượt xem

Trình Dược viên

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dược

Dưới 1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Lê Thu Hằng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(51) Lượt xem

Nhân viên bán thuốc tân...

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Dược sỹ

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Trương Thế Tân

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(57) Lượt xem

Trình dược viên OTC

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Dược

1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Đăng Tí

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(56) Lượt xem

Trình Dược viên

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Dược

5 năm

Hà Nội

21/10/2015

Phạm Thị Ánh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1987

(57) Lượt xem

Nhân viên bán hàng thuốc

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: y tá, dược

2 năm

Hà Nội

21/10/2015

Trần Minh Đức

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(59) Lượt xem

Nhân viên y tế, trình dược...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dược

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Đoàn Văn Tâm

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(53) Lượt xem

Trình dược viên ETC các mặt...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghiệp dược

Dưới 1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Văn Hiền

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(53) Lượt xem

Trình Dược viên

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Dược sĩ

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

20/10/2015

Trần Trung Nam

Giới tính: Nam - năm sinh: 1989

(47) Lượt xem

Trình dược viên OTC, ETC nhân...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dược

3 năm

Hà Nội

20/10/2015

Hoàng Thu Hương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(48) Lượt xem

Nhân viên bán hàng thuốc

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Dược

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

20/10/2015

Mai Văn Dũng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(45) Lượt xem

Quản lý bán hàng

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Quản lý bán hàng

2 năm

Hà Nội

20/10/2015

Mai Thị Lệ Huyền

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(46) Lượt xem

Nhân viên bán hàng thuốc

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Dược

Dưới 1 năm

Hà Nội

20/10/2015

Nguyễn Thị Hường

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(48) Lượt xem

Trình Dược viên

Trình độ: Đại học

Ngành học: Định hướng chuyên nghành Công Nghiệp Dược

Dưới 1 năm

Hà Nội

20/10/2015

Nguyễn Thị Thùy Vân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(57) Lượt xem

Nhân viên đứng quầy thuốc

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Dược

1 năm

Hà Nội

20/10/2015

Nguyễn Đình Chung

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(47) Lượt xem

Trình Dược viên

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Dược

Dưới 1 năm

Hà Nội

20/10/2015

Lê Văn Hưng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(48) Lượt xem

Trình Dược viên

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dược sĩ

Dưới 1 năm

Hà Nội

20/10/2015

Nguyễn Thị Thúy Vân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(49) Lượt xem

Nhân viên làm việc trong lĩnh...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Dược

Dưới 1 năm

Hà Nội

20/10/2015

Trần Thị Dung

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(47) Lượt xem

Nhân viên bán hàng thuốc

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Dược

Dưới 1 năm

Hà Nội

20/10/2015

Trần Quang Hiệp

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(49) Lượt xem

Nhân viên bán hàng thuốc

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Dược sĩ

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

20/10/2015

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1995

(45) Lượt xem

Trình Dược viên

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Dược sĩ

1 năm

Hà Nội

20/10/2015

Nguyễn Thành Chung

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(47) Lượt xem

Trình Dược viên

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Dược

Trên 5 năm

Hà Nội

20/10/2015

Nguyễn Thị Hồng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(61) Lượt xem

Nhân viên hành chính, nhân...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế Toán

Dưới 1 năm

Hà Nội

20/10/2015

Tìm chúng tôi trên facebook