Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Bảo vệ

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Phùng Huy Hoàng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1995

(43) Lượt xem

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Dưới 1 năm

Hà Nội

26/10/2015

Nguyễn Văn Khánh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(42) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Dưới 1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Lê Duy Khánh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1989

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dầu khí

2 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nghiêm Đức Trung

Giới tính: Nam - năm sinh: 1994

(37) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

2 năm

Hà Nội

21/10/2015

Trần Bình Thuận

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Văn Khuê

Giới tính: Nam - năm sinh: 1997

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Đinh Văn Thành

Giới tính: Nam - năm sinh: 1989

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Nấu ăn

3 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Đình Phú

Giới tính: Nam - năm sinh: 1994

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Phan Huy Bình

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(37) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Cơ khí

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Lê Xuân Lộc

Giới tính: Nam - năm sinh: 1963

(34) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Sỹ quan quân đội

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Triệu Đô

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO CA ĐÊM

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Công Nghệ Thông Tin

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Thăng Long

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học: Bảo vệ

Trên 5 năm

Hà Nội

21/10/2015

Trần Văn Quyền

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Xây dựng

3 năm

Hà Nội

21/10/2015

Trần Hùng Sơn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nghiêm Vinh Quang

Giới tính: Nam - năm sinh: 1982

(33) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Quản lý hành chính

Trên 5 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Đình Tú

Giới tính: Nam - năm sinh: 1985

(37) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Lái xe

Trên 5 năm

Hà Nội

21/10/2015

Trịnh Đức Thành

Giới tính: Nam - năm sinh: 1989

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

2 năm

Hà Nội

21/10/2015

Lê Hùng Sơn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1983

(37) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

4 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Hồng Khởi

Giới tính: Nam - năm sinh: 1979

(37) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

21/10/2015

Đào Văn Kỷ

Giới tính: Nam - năm sinh: 1959

(34) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Cảnh sát cơ động

Trên 5 năm

Hà Nội

21/10/2015

Trần Anh Dương

Giới tính: Nam - năm sinh: 1985

(37) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điều tra tội phạm

4 năm

Hà Nội

21/10/2015

Phạm Ngọc Hà

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Luật

4 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Đình Nam

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(34) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Quan hệ quốc tế

Dưới 1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Trần Minh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1983

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Kế toán

3 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Mạnh Toàn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(32) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Xây dựng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Thanh Duy

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Trên 5 năm

Hà Nội

21/10/2015

Phí Mạnh Hùng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

21/10/2015

Đoàn Văn Dương

Giới tính: Nam - năm sinh: 1994

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Trương Đại Nghĩa

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Cơ khí

4 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Đại Dương

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học: Hàng hải

4 năm

Hà Nội

21/10/2015

Tìm chúng tôi trên facebook