Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Dệt may - Da giày

12>
Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Phạm Thị Trang

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN MAY MẪU, THIẾT KẾ...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế thời trang

1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Hoàng Thi Tuyết

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(48) Lượt xem

NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG MAY MẶC

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công Nghệ May

Dưới 1 năm

Hà Nội

26/10/2015

Nguyễn Đình Cường

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(41) Lượt xem

CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG PHỔ...

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

17/10/2015

Nguyễn Thị Hà Thu

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1989

(35) Lượt xem

Nhân viên ngành dệt may da -...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ may và Thời trang

3 năm

Hà Nội

08/10/2015

Nguyễn Viết Hiếu

Giới tính: Nam - năm sinh: 1979

(35) Lượt xem

Trưởng phòng công ty dệt may...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kinh tế

5 năm

Hà Nội

08/10/2015

Trần Thị Ngọc Hoa

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(36) Lượt xem

Làm partime

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ dệt may-da giầy-thời trang

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

07/10/2015

Đỗ Thị Hảo

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(34) Lượt xem

Cán bộ KCS

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kỹ sư công nghệ sau thu hoạch (công nghệ thực phẩm)

1 năm

Hà Nội

07/10/2015

Phạm Ngọc Lan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1983

(35) Lượt xem

Merchandiser

Trình độ: Đại học

Ngành học: Cargo inspection

Trên 5 năm

Hà Nội

07/10/2015

Đặng Dung

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1983

(37) Lượt xem

Nhân viên dệt may

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Công nghệ may

4 năm

Hà Nội

07/10/2015

Nguyễn Bá Thiệm

Giới tính: Nam - năm sinh: 1983

(47) Lượt xem

Nhân viên ra mẫu giầy dép,...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kỹ thuật thời trang

Trên 5 năm

Hà Nội

07/10/2015

Nguyễn Thị Kim Thúy

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1986

(35) Lượt xem

Nhân viên cắt mẫu ốp ( mẫu...

Trình độ: Không yêu cầu

Ngành học: Tự do

3 năm

Hà Nội

07/10/2015

Nguyễn Ngọc Phú

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(36) Lượt xem

Nhân viên ra mẫu 1

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế thời trang

4 năm

Hà Nội

07/10/2015

Nguyễn Thị Lân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1989

(35) Lượt xem

Nhân viên kế hoạch

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Kế toán

5 năm

Hà Nội

07/10/2015

Nguyễn Thị Phương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(35) Lượt xem

Nhân viên dệt may

Trình độ: Trung học

Ngành học: Dệt May

Dưới 1 năm

Hà Nội

07/10/2015

Lê Đắc Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(39) Lượt xem

Nhân viên cắt sản xuất

Trình độ: Không yêu cầu

Ngành học: Tự do

3 năm

Hà Nội

07/10/2015

Trần Quyền

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(36) Lượt xem

Nhận ra mẫu

Trình độ: Không yêu cầu

Ngành học: Công nghê may

Trên 5 năm

Hà Nội

07/10/2015

Đỗ Thị Thành Luân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(38) Lượt xem

Nhân viên Merchandise

Trình độ: Đại học

Ngành học: Cử Nhân Ngoại Ngữ- Tiếng Anh

3 năm

Hà Nội

07/10/2015

Phạm Thị Hường

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1983

(37) Lượt xem

Tìm đơn hàng may ổn định

Trình độ: Đại học

Ngành học: Khoa cong nghe may và TKTT

Trên 5 năm

Hà Nội

07/10/2015

Nguyễn Thành Tâm

Giới tính: Nam - năm sinh: 1985

(37) Lượt xem

Nhân viên cắt sản xuất

Trình độ: Đại Học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

06/10/2015

Nguyễn Đức Luật

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(36) Lượt xem

Dệt may - Da giày

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Công nghệ may- thời trang

5 năm

Hà Nội

05/10/2015

Hồ Văn Nam

Giới tính: Nam - năm sinh: 1996

(38) Lượt xem

Công nhân Dệt may - da giầy

Trình độ: Trung học

Ngành học: Công nghệ

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

02/10/2015

Nguyễn Phú Thành

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(38) Lượt xem

Kỹ sư sợi-nhuộm

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ dệt-sợi- nhuộm

2 năm

Hà Nội

01/10/2015

Lê Thị Na

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(37) Lượt xem

Nhân viên dệt may

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Công nghệ may

2 năm

Hà Nội

01/10/2015

Lê Thanh Bình

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(35) Lượt xem

Nhân viên thiết kế thời...

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Thiết kế thời trang

Dưới 1 năm

Nghệ An

01/10/2015

Bùi Thị Minh Nguyệt

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1981

(36) Lượt xem

Nhân viên quản lý đơn hàng /...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dệt may thời trang và Kinh tế đối ngoại

Trên 5 năm

Hà Nội

01/10/2015

Nguyễn Thị Thuỷ

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1985

(36) Lượt xem

Nhân viên phòng kế hoạch

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kinh tế

Trên 5 năm

Hà Nội

01/10/2015

Nguyễn Thị Thuỷ

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1985

(36) Lượt xem

Nhân viên phòng kế hoạch

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kinh tế

Trên 5 năm

Hà Nội

01/10/2015

Vũ Thị Thắm

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(34) Lượt xem

Nhân viên kĩ thuật chuyên...

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Công nghệ may và thiết kế thời trang

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

01/10/2015

Phạm Tuấn Phương

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(35) Lượt xem

Machandiser

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán Doanh Nghiệp

4 năm

Hà Nội

01/10/2015

Phạm Thị Hải Hà

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(35) Lượt xem

Nhân viên CFA

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế Toán

Trên 5 năm

Hà Nội

01/10/2015
12>

Tìm chúng tôi trên facebook