Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Điện - Điện tử

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Vũ Anh Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1995

(38) Lượt xem

CÔNG NHÂN ĐIỆN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện Công Nghiệp

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/10/2015

Nguyễn Đình Cường

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(41) Lượt xem

CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG PHỔ...

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

17/10/2015

Nguyễn Trung Hiếu

Giới tính: Nam - năm sinh: 1979

(42) Lượt xem

Giám đốc, TP kinh doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

07/10/2015

Phạm Văn Linh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1995

(47) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Vận Hành Sữa Chữa Thiết Bị Lạnh

1 năm

Hà Nội

07/10/2015

Lê Thế Anh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1989

(42) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Hệ thống điện

3 năm

Hà Nội

07/10/2015

Lê Chung Kiên

Giới tính: Nam - năm sinh: 1989

(41) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Công nghệ thông tin

3 năm

Hà Nội

06/10/2015

Phạm Bảo Như

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(41) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Điện - Điện Tử

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

06/10/2015

Trương Bá Cường

Giới tính: Nam - năm sinh: 1994

(39) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Hệ thống điện

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

05/10/2015

Nguyễn Minh Trung

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1995

(41) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Điện - Điện Tử

Dưới 1 năm

Hà Nội

05/10/2015

Vũ Đình Linh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(42) Lượt xem

Nhân Viên giao hàng

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Điện công nghiệp

2 năm

Hà Nội

05/10/2015

Lê Thị Thu Hà

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1989

(42) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Hệ thống điện

2 năm

Hà Nội

05/10/2015

Sâm Văn Nghĩa

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(33) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Công nghệ thông tin

Dưới 1 năm

Lạng Sơn

02/10/2015

Đặng Văn Bắc

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(37) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện - Điện Tử

2 năm

Hà Nội

02/10/2015

Nguyễn Đức Hùng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(38) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện điện tử viễn thông

2 năm

Hà Nội

02/10/2015

Trương Lê Trường

Giới tính: Nam - năm sinh: 1989

(38) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Điện công nghiệp

1 năm

Hà Nội

02/10/2015

Hoàng Văn Huy

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(40) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ cơ điện tử

4 năm

Hà Nội

02/10/2015

Vương Quốc Cường

Giới tính: Nam - năm sinh: 1985

(39) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Điện tử-tự động hoá

2 năm

Hà Nội

30/09/2015

Nguyễn Huy Vinh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(42) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện - tự động hóa

2 năm

Hà Nội

30/09/2015

Nguyễn Văn Chung

Giới tính: Nam - năm sinh: 1989

(41) Lượt xem

nhân viên lao động phổ thông

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: kỹ thuật điện

3 năm

Hà Nội

30/09/2015

Phí Hải Hưng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(39) Lượt xem

nhân viên lao động phổ thông

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: công nghệ thông tin

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

30/09/2015

Chu Quang Toàn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(42) Lượt xem

Kỹ thuật viên, nhân viên kinh...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Hệ thống điện

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/09/2015

Nguyễn Thành Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(39) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kĩ Thuật Nhiệt Lạnh

Chưa có kinh nghiệm

Ninh Bình

28/09/2015

Phạm Viết Quang

Giới tính: Nam - năm sinh: 1996

(40) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Trang bị điện

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

28/09/2015

Vũ Tiến Sỹ

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(39) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết bị điện

2 năm

Hà Nội

28/09/2015

Nguyễn Văn Hùng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(36) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện hệ thống

4 năm

Hà Nội

28/09/2015

Phan Hùng Huy

Giới tính: Nam - năm sinh: 1979

(41) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Lắp đặt thiết bị điện

Trên 5 năm

Ninh Bình

27/09/2015

Nguyễn Hữu Ba

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(41) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Điện - Điện Tử

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

27/09/2015

Lê Hữu Đạt

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(45) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Điện công nghiệp

Dưới 1 năm

Hà Nội

26/09/2015

Nguyễn Văn Hải

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(40) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: kỹ thuật điện tử

2 năm

Hà Nội

24/09/2015

Nguyễn Duy Nguyên

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(39) Lượt xem

Nhân viên kinh doanh, nhân viên...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện - Điện Tử

Dưới 1 năm

Hà Nội

24/09/2015

Tìm chúng tôi trên facebook