Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Kế toán - Kiểm toán

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Phùng Thị Nhật Thanh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1996

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Bùi Thị Hằng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Dương Nhung

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(44) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Đỗ Thị Thúy Hường

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1984

(35) Lượt xem

Nhân viên kế toán

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị tài chính kế toán

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Cao Thị Hồng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1970

(36) Lượt xem

KẾ TOÁN TRƯỞNG, KẾ TOÁN...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán-Kiểm toán

Trên 5 năm

Hà Nội

24/10/2015

Lê Thị Xinh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(52) Lượt xem

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN , NHÂN VIÊN...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

3 năm

Hà Nội

24/10/2015

Nguyễn Thị Hồng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(61) Lượt xem

Nhân viên hành chính, nhân...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế Toán

Dưới 1 năm

Hà Nội

20/10/2015

Hoàng Thị Thảo

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(49) Lượt xem

Nhân viên bán hàng mỹ phẩm

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Kế Toán

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

20/10/2015

Dương Thị Phương Linh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(49) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Kế toán

3 năm

Hà Nội

13/10/2015

Trần Thanh Huyền

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1995

(49) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế Toán - Kiểm toán

Dưới 1 năm

Hà Nội

13/10/2015

Ngô Thị Mai Phương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(48) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính doanh nghiệp

2 năm

Hà Nội

13/10/2015

Nguyễn Thành Đạt

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(50) Lượt xem

Nguyễn Thành Đạt_Cử nhân...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính- ngân hàng

2 năm

Hà Nội

10/10/2015

Nguyễn Thị Hương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(52) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Kế toán

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

10/10/2015

Phạm Thanh Thủy

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(46) Lượt xem

Nhân viên kế toán

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

Dưới 1 năm

Phú Thọ

10/10/2015

Phạm Thị Tưởng Hoa

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(59) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Kế toán

Chưa có kinh nghiệm

Hưng Yên

10/10/2015

Nguyễn Thị Hồng Loan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(61) Lượt xem

Nhân viên kế toán

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Kế toán

3 năm

Hà Nội

10/10/2015

Nguyễn Đức Phú

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(44) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Kế toán

4 năm

Hà Nội

09/10/2015

Phạm Thị Thu Hằng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(44) Lượt xem

Nhân viên hành chính văn phòng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

Chưa có kinh nghiệm

Quảng Ninh

09/10/2015

Nguyễn Thị Vân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(48) Lượt xem

Nhân viên kế toán

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

Dưới 1 năm

Quảng Ninh

09/10/2015

Lý Hải Liên

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(39) Lượt xem

Trợ lý kiểm toán, nhân viên...

Trình độ: Đại học

Ngành học: kiểm toán

1 năm

Hà Nội

28/10/2015

Trương Thị Hưng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(45) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Kế toán

1 năm

Hà Nội

08/10/2015

Vũ Thị Biên

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(44) Lượt xem

Nhân viên kế toán

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Tài Chính - Kế toán

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

08/10/2015

Khuất Thị Hằng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1989

(38) Lượt xem

Nhân viên kế toán

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán tài chính ngân hàng

3 năm

Hà Nội

08/10/2015

Đỗ Hồng Lan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1978

(37) Lượt xem

Nhân viên kế toán

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

3 năm

Hà Nội

08/10/2015

Nguyễn Thu Phương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1986

(48) Lượt xem

Nhân viên kế toán

Trình độ: Đại học

Ngành học: Ngân hàng

4 năm

Hà Nội

08/10/2015

Vũ Thị Thảo

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(44) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Kế toán

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

08/10/2015

Phạm Thu Phương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(46) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

2 năm

Hà Nội

08/10/2015

Đặng Thị Bách Niên

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1987

(46) Lượt xem

Trưởng ngành hàng

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Kế toán

3 năm

Hà Nội

08/10/2015

Trần Thị Thu Ngân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1989

(37) Lượt xem

Trợ lý kinh doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính Ngân hàng

4 năm

Hà Nội

26/10/2015

Nguyễn Xuân Lan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1985

(37) Lượt xem

Kế toán - Kiểm toán

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tin học công nghiệp

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

07/10/2015

Tìm chúng tôi trên facebook