Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Làm bán thời gian

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Trần Quốc Vệ

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(42) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN,...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Sư phạm lí

Dưới 1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Trần Vân Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(49) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/10/2015

Hoàng Anh Phương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính - Ngân hàng

Dưới 1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Đỗ Hồng Lan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1996

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/10/2015

Nguyễn Thị Lan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

3 năm

Hà Nội

29/10/2015

Lê Quang Tiến

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(37) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Môi trường

Dưới 1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Hà Phương Hoa

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1977

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính-kế toán

Trên 5 năm

Hà Nội

29/10/2015

Đỗ Trung Hiếu

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử viễn thông

1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Đỗ Thanh Bích

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1995

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính - Ngân hàng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/10/2015

Đỗ Việt Dũng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Văn hóa Du lịch

Dưới 1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Nguyễn Linh Chi

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1997

(44) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Dưới 1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Vũ Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1994

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/10/2015

Nguyễn Thùy Linh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

Dưới 1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Lưu Quốc Chí

Giới tính: Nam - năm sinh: 0992

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Tài chính - Ngân hàng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/10/2015

Nguyễn Thế Bách

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Dưới 1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Đặng Thị Huyền

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Lễ tân

Dưới 1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Lê Ngọc Lanh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Trắc địa

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/10/2015

Vũ Như Tùng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1994

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kinh tế tài chính

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/10/2015

Nguyễn Thùy Linh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1995

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/10/2015

Trần Anh Đức

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán - Kiểm toán

3 năm

Hà Nội

29/10/2015

Nguyễn Anh Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/10/2015

Nguyễn Quang Minh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1997

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Phạm Thanh Thuý

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

5 năm

Hà Nội

29/10/2015

Lê Long Hoàng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: kiểm toán

Dưới 1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Lê Thị Thoan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công tác xã hội

Dưới 1 năm

Hà Nội

29/10/2015

Tính Mù Dìn

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1995

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Marketing

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/10/2015

Nguyễn Đức Thiện

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Công Nghệ Thông Tin

Dưới 1 năm

Hà Nội

28/10/2015

Phạm Chung

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(42) Lượt xem

CỘNG TÁC VIÊN LÀM ĐỒ ÁN...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kinh tế xây dựng

4 năm

Hà Nội

28/10/2015

Nguyễn Thái Dương

Giới tính: Nam - năm sinh: 1983

(77) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trên 5 năm

Hà Nội

28/10/2015

Lê Minh Trung

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

28/10/2015

Tìm chúng tôi trên facebook