Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Ngân hàng

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Vũ Thị Thảo

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(40) Lượt xem

Nhân viên hành chính văn phòng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/10/2015

Phạm Thùy Linh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(42) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

08/10/2015

Lê Thị Thúy

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(42) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

08/10/2015

Nguyễn Thu Phương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1986

(48) Lượt xem

Nhân viên kế toán

Trình độ: Đại học

Ngành học: Ngân hàng

4 năm

Hà Nội

08/10/2015

Lê Như Sơn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(46) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

2 năm

Hà Nội

08/10/2015

Phan Thị Linh Chi

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(40) Lượt xem

Nhân viên bán trang sức, mỹ...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

06/10/2015

Triệu Thị Việt Hà

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(38) Lượt xem

Nhân viên làm part time

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

1 năm

Hà Nội

06/10/2015

Lê Văn Luân

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(41) Lượt xem

Quản lý kinh doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

4 năm

Hà Nội

06/10/2015

Tạ Thu Hà

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(39) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

2 năm

Hà Nội

05/10/2015

Nghiêm Đăng Tùng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(40) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

1 năm

Hà Nội

05/10/2015

Phạm Thuỳ Dung

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(40) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

05/10/2015

Ngo Xuan Linh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(39) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

1 năm

Hà Nội

05/10/2015

Lê Quang Tú

Giới tính: Nam - năm sinh: 1981

(38) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Trên 5 năm

Hà Nội

05/10/2015

Hồ Sỹ Sơn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(40) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

2 năm

Hà Nội

05/10/2015

Nguyễn Thị Lan Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(39) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

1 năm

Hà Nội

05/10/2015

Hoàng Thị Hương Giang

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(42) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

1 năm

Ninh Bình

02/10/2015

Vũ Thùy Dương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(41) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

3 năm

Hà Nội

02/10/2015

Vi Thị Khuyến

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(33) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Dưới 1 năm

Quảng Ninh

02/10/2015

Luyện Thị Lanh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(40) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Chưa có kinh nghiệm

Phú Thọ

02/10/2015

Lê Đức Toản

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(41) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Dưới 1 năm

Hà Nội

02/10/2015

Phạm Ngọc Trung

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(44) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính

5 năm

Hà Nội

02/10/2015

Trần Thùy Phương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(39) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Dưới 1 năm

Hà Nội

02/10/2015

Lê Đức Anh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(40) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Dưới 1 năm

Hà Nội

02/10/2015

Phan Đức Thuận

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(41) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

1 năm

Hà Nội

02/10/2015

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(42) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

02/10/2015

Nguyễn Tuấn Anh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(38) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

1 năm

Hà Nội

01/10/2015

Trần Anh Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(40) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Dưới 1 năm

Hà Nội

01/10/2015

Trần Việt Nhật

Giới tính: Nam - năm sinh: 1989

(44) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

1 năm

Nghệ An

01/10/2015

Ngô Gia Quý Lâm

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(42) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

1 năm

Hà Nội

30/09/2015

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(39) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Dưới 1 năm

Hà Nội

30/09/2015

Tìm chúng tôi trên facebook