Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Nhân sự

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Nguyễn Thu Hà

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: dai hoc

Ngành học: Kinh tế

Dưới 1 năm

Hà Nội

01/11/2015

Nguyễn Thị Hưng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: dai hoc

Ngành học: Kinh tế

Trên 5 năm

Hà Nội

01/11/2015

Bùi Xuân Dũng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(35) Lượt xem

nhân viên nhân sự

Trình độ: dai hoc

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

01/11/2015

Nguyễn Duy Khiêm

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(38) Lượt xem

HỒ SƠ ADMIN HR MANAGER

Trình độ: dai hoc

Ngành học:

3 năm

Hà Nội

01/11/2015

Nguyễn Thị Lan Hương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(37) Lượt xem

nhân viên nhân sự

Trình độ: dai hoc

Ngành học:

2 năm

Hà Nội

01/11/2015

Nguyễn Thị Lan Hương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(37) Lượt xem

nhân viên nhân sự

Trình độ: dai hoc

Ngành học:

2 năm

Hà Nội

01/11/2015

Đoàn Thị Thùy

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: dai hoc

Ngành học: Ngân hàng thương mại

2 năm

Hà Nội

01/11/2015

Mai Thị Ngọc

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(38) Lượt xem

nhân viên nhân sự

Trình độ: dai hoc

Ngành học:

Dưới 1 năm

Hà Nội

01/11/2015

Bùi Tiến Đạt

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: dai hoc

Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

4 năm

Hà Nội

01/11/2015

Nguyễn Thị Thảo

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: dai hoc

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

01/11/2015

Phạm Thị Hậu

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: dai hoc

Ngành học:

Dưới 1 năm

Hà Nội

01/11/2015

Lê Thị Mai

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: dai hoc

Ngành học: Luật

3 năm

Hà Nội

01/11/2015

Thân Thị Quảng Lan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: Đại Học

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

01/11/2015

Nguyễn Văn Thịnh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: Đại Học

Ngành học:

Dưới 1 năm

Hà Nội

01/11/2015

Nguyễn Thị Hải Yến

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(36) Lượt xem

nhân viên nhân sự

Trình độ: Đại Học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

01/11/2015

Phạm Minh Thu

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: Đại Học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

01/11/2015

Nguyễn Thị Vân Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: Đại Học

Ngành học: Quản trị nhân lực

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

01/11/2015

Hà Minh Đức

Giới tính: Nam - năm sinh: 1975

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: dai hoc

Ngành học:

Trên 5 năm

Hà Nội

31/10/2015

Lê Thị Hằng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(34) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: Đại Học

Ngành học:

1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Dương Thị Oanh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1986

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: dai hoc

Ngành học:

Trên 5 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Ngọc Tú

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: Đại Học

Ngành học:

Dưới 1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Đinh Thị Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(37) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: dai hoc

Ngành học:

1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Ngiêm Thị Lương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: Đại Học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

31/10/2015

Phạm Tiến Thành

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: Đại Học

Ngành học:

3 năm

Hà Nội

31/10/2015

Trương Thị Hòa

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: Đại Học

Ngành học:

Dưới 1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Phan Thu Hiền

Giới tính: - năm sinh: 1987

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: Đại Học

Ngành học:

3 năm

Hà Nội

31/10/2015

Vũ Bích Phượng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(32) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: dai hoc

Ngành học:

3 năm

Hà Nội

31/10/2015

Đặng Thị Trang

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: dai hoc

Ngành học: Quản lý tổ chức nhân sự

3 năm

Hà Nội

31/10/2015

Vũ Tiến Thành

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: Đại Học

Ngành học:

3 năm

Hà Nội

31/10/2015

Bùi Hồng Hạnh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(37) Lượt xem

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trình độ: Đại Học

Ngành học:

Dưới 1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Tìm chúng tôi trên facebook