Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Pháp lý

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Nguyễn Thị Huyền

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(39) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Chính trị học trong công tác tư tưởng

Dưới 1 năm

Hà Nội

28/09/2015

Đoàn Thúy Hồng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(38) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Luật kinh tế

Dưới 1 năm

Hà Nội

23/09/2015

Vũ Văn Thế

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(39) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Luật

2 năm

Hà Nội

23/09/2015

Phạm Thị Bích Diệp

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(41) Lượt xem

Nhân viên pháp lý

Trình độ: 12/12

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

18/09/2015

Nguyễn Thị Nết

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(39) Lượt xem

Hồ sơ ứng tuyển vị trí...

Trình độ: Đại Học

Ngành học:

2 năm

Hà Nội

18/09/2015

Nguyễn Thị Thùy Dung

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(55) Lượt xem

Nhân viên marketing - PR

Trình độ: Đại học

Ngành học: Chính trị học

1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Lê Thanh Tùng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(39) Lượt xem

Nhân viên marketing

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản lý kinh tế

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Nguyễn Thục Vân Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(42) Lượt xem

Nhân viên marketing - PR

Trình độ: Đại học

Ngành học: Chính trị học

Dưới 1 năm

Hà Nội

08/09/2015

Nguyễn Thị Huyền Dân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1985

(40) Lượt xem

Chuyên viên kế hoạch

Trình độ: Trên Đại học

Ngành học: Luật kinh doanh quốc tế

3 năm

Hà Nội

04/09/2015

Hoàng Anh Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(41) Lượt xem

Nhân viên dự án xây nhà máy...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học và Luật

2 năm

Hà Nội

04/09/2015

Phạm Thị Hiền

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(39) Lượt xem

Nhân viên hành chính văn phòng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Luật Kinh Doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

10/10/2015

Nguyễn Thị Hồng Vân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1219

(41) Lượt xem

Nhân viên kế toán

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kinh tế - Luật

2 năm

Hà Nội

09/10/2015

Phạm Thị Bích Diệp

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(42) Lượt xem

Nhân viên pháp lý

Trình độ: Đại học

Ngành học: Luật

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

12/08/2015

Nguyễn Thị Nết

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(43) Lượt xem

Nhân viên pháp lý

Trình độ: Đại học

Ngành học: Luật kinh tế

1 năm

Hà Nội

12/08/2015

Tìm chúng tôi trên facebook