Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Quan hệ đối ngoại

12>
Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Phan Minh Huế

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1983

(40) Lượt xem

Trợ lý giám đốc

Trình độ: Trên đại học

Ngành học: kinh tế đối ngoại

2 năm

Hà Nội

21/10/2015

Đặng Văn Hợp

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(43) Lượt xem

Nhân viên kinh doanh xuất,...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tiếng Anh

4 năm

Hà Nội

21/09/2015

Nguyễn Thị Quỳnh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(41) Lượt xem

Nhân viên lễ tân

Trình độ: Đại học

Ngành học:

Dưới 1 năm

Hà Nội

16/09/2015

Đinh Thị Thu Nga

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(40) Lượt xem

Nhân viên marketing ngành dược...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Vũ Thị Thiện

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1986

(38) Lượt xem

Nhân viên marketing

Trình độ: Đại học

Ngành học: Sinh học Thực phẩm

2 năm

Hà Nội

09/09/2015

Nghiêm Duy Thanh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(41) Lượt xem

Nhân viên PR

Trình độ: Đại học

Ngành học: Public relation (PR)

1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Nguyễn Thị Uyên

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(40) Lượt xem

Nhân viên Marketing online

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Hệ Thống Thông tin quản lý

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

09/09/2015

Lê Thị Khánh Huyền

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(42) Lượt xem

Nhân viên marketing

Trình độ: Đại học

Ngành học: PR- Quảng cáo

1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Nguyễn Thị Mây

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(40) Lượt xem

Nhân viên marketing

Trình độ: Đại học

Ngành học: Marketing

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Phạm Thị Loan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(40) Lượt xem

Nhân viên marketing thương mại

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Marketing

1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Trần Thị Bích Phượng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(39) Lượt xem

Nhân viên marketing

Trình độ: Đại học

Ngành học: Marketing

2 năm

Hà Nội

09/09/2015

Hà Kim Lan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(43) Lượt xem

Nhân viên marketing

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản trị kinh doanh

5 năm

Hà Nội

09/09/2015

Nguyễn Thị Nam

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(44) Lượt xem

Nhân viên marketing - PR

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Vũ Văn Thời

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(45) Lượt xem

Nhân viên marketing quảng cáo

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Báo chí Truyền hình

Dưới 1 năm

Nam Định

09/09/2015

Nguyễn Thanh Hằng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(43) Lượt xem

Nhân viên marketing - PR

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Đỗ Thị Hải Yến

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(40) Lượt xem

Nhân viên marketing

Trình độ: Đại học

Ngành học: Marketing

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Nguyễn Thị Hương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(41) Lượt xem

Nhân viên marketing - PR

Trình độ: Đại học

Ngành học: Marketing

3 năm

Hà Nội

09/09/2015

Nguyễn Thị Linh Phương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1995

(37) Lượt xem

Nhân viên Marketing online

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị thương mại điện tử

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

09/09/2015

Nguyễn Thị Lệ

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(43) Lượt xem

Nhân viên Marketing online

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ thông tin

Dưới 1 năm

Bắc Giang

09/09/2015

Trần Thị Thơm

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(41) Lượt xem

Nhân viên marketing - PR

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Đặng Thị Lan Hương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(40) Lượt xem

Nhân viên marketing- truyền...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Marketing

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Nguyễn Thị Lan Hương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(42) Lượt xem

Nhân viên marketing

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Phạm Vũ Hoàng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(39) Lượt xem

Marketing officer

Trình độ: Đại học

Ngành học: Marketing

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Nguyễn Biên Cương

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(42) Lượt xem

Nhân viên Marketing online

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài Chính - Ngân Hàng

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Trần Thị Minh Nguyệt

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(41) Lượt xem

Nhân viên marketing

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Lê Vân Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(42) Lượt xem

Nhân viên marketing, Pr, truyền...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kinh tế đối ngoại

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Lê Thị Yến

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(42) Lượt xem

Nhân viên marketing

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế hoạch

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Nguyễn Quỳnh Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(40) Lượt xem

Nhân viên marketing - PR

Trình độ: Đại học

Ngành học: Marketing

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

09/09/2015

Nguyễn Phương Thảo

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(47) Lượt xem

Nhân viên marketing - PR

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/09/2015

Lê Quang Trung

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(37) Lượt xem

Nhân viên Marketing online

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điện tử - Truyền thông

3 năm

Hà Nội

09/09/2015
12>

Tìm chúng tôi trên facebook