Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Quản trị kinh doanh

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Diêu Đức Chung

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(33) Lượt xem

Trưởng phòng kinh doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

13/10/2015

Nguyễn Xuân Doanh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(34) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản trị kinh doanh

3 năm

Hà Nội

13/10/2015

Nguyễn Đức Hạnh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1979

(39) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

5 năm

Hà Nội

13/10/2015

Vũ Thị Trà Mi

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(36) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

1 năm

Hà Nội

13/10/2015

Phan Nam Trung

Giới tính: Nam - năm sinh: 1975

(34) Lượt xem

Giám đốc kinh doanh, giám...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

13/10/2015

Đỗ Xuân Hưởng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(82) Lượt xem

QUẢN LÝ KINH DOANH

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

09/11/2015

Đỗ Xuân Hưởng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(82) Lượt xem

QUẢN LÝ KINH DOANH

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

09/11/2015

Đỗ Xuân Hưởng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(82) Lượt xem

QUẢN LÝ KINH DOANH

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

09/11/2015

Trần Văn Khoa

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(29) Lượt xem

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH/QUẢN...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Marketing Thương Mại

5 năm

Hà Nội

31/10/2015

Vũ Thùy Dương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(29) Lượt xem

Trợ lý cửa hàng Vinmart+

Trình độ: Trên Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

09/10/2015

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(33) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

09/10/2015

Nguyễn Thị Thanh Hải

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(33) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

08/10/2015

Lại Quang Trung

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(33) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

08/10/2015

Nguyễn Trung Hiếu

Giới tính: Nam - năm sinh: 1979

(42) Lượt xem

Giám đốc, TP kinh doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

07/10/2015

Nguyễn Thị Hường

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(34) Lượt xem

Nhân viên bán hàng, thu ngân

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

07/10/2015

Đồng Ngọc Ninh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(48) Lượt xem

ASM khu vực Miền Bắc

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

07/10/2015

Trần Đức Lương

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(34) Lượt xem

CTV Chăm sóc, tư vấn khách...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

06/10/2015

Vũ Văn Đoàn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(59) Lượt xem

Quản lý/Giám sát bán...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

06/10/2015

Phạm Ngọc Hưng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(31) Lượt xem

Giám sát bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

2 năm

Hà Nội

06/10/2015

Đoàn Trọng Hân

Giới tính: Nam - năm sinh: 1976

(30) Lượt xem

Giám sát bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

06/10/2015

Lương Thu Hương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(34) Lượt xem

Cửa hàng trưởng

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản trị kinh doanh

1 năm

Hà Nội

06/10/2015

Trần Thị Hồng Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(32) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản trị kinh doanh

1 năm

Hà Nội

06/10/2015

Phạm Văn Thuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(30) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

06/10/2015

Nguyễn Văn Phương

Giới tính: Nam - năm sinh: 1983

(31) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

06/10/2015

Trịnh Văn Hà

Giới tính: Nam - năm sinh: 1981

(30) Lượt xem

Giám sát kinh doanh

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản Trị Du Lịch

Trên 5 năm

Hà Nội

06/10/2015

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1979

(31) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Trên 5 năm

Hà Nội

06/10/2015

Phan Văn Chinh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1985

(30) Lượt xem

Nhân Viên Kinh Doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

2 năm

Hà Nội

06/10/2015

Lỗ Văn Dũng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(39) Lượt xem

Trưởng Phó phòng-Cửa hàng...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

5 năm

Hà Nội

06/10/2015

Phạm Văn Thanh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1981

(29) Lượt xem

Giám sát kinh doanh

Trình độ: 12/12

Ngành học:

Trên 5 năm

Hà Nội

06/10/2015

Dương Đức Nam

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(36) Lượt xem

Nhân viên bán hàng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

3 năm

Thái Bình

06/10/2015

Tìm chúng tôi trên facebook