Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Sinh viên làm thêm

12>
Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Trần Vân Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(49) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

29/10/2015

Phan Thị Hằng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1986

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: An toàn mạng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Phạm Văn Dương

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(47) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính - Ngân hàng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Dương Quang Tiến

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kĩ thuật in

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Đỗ Thị Hằng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1996

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Nghệ thuật

Dưới 1 năm

Hà Nội

26/10/2015

Trần Văn Thành

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(37) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Môi trường

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Dương Thu Phương Linh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1996

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

Dưới 1 năm

Hà Nội

26/10/2015

Bùi Tiến Trọng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(42) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Đinh Xuân Hướng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Luật

Dưới 1 năm

Hà Nội

26/10/2015

Dương Đức Toàn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1997

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Lê Thanh Hùng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1994

(44) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản trị cơ sở dữ liệu

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Đỗ Thu Huyền

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1996

(43) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Marketing

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

26/10/2015

Nguyễn Thị Thanh Thu

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: y sỹ

Dưới 1 năm

Hà Nội

26/10/2015

Nguyễn Thị Thương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tiếng Đức

Dưới 1 năm

Hà Nội

26/10/2015

Nguyễn Thanh Tuyến

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1996

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Dưới 1 năm

Hà Nội

25/10/2015

Nguyễn Thị Hương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

Dưới 1 năm

Hà Nội

25/10/2015

Phạm Đức Khánh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1996

(45) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tự động hóa

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

25/10/2015

Bùi Trường Sơn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(46) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

Dưới 1 năm

Hà Nội

25/10/2015

Vũ Quang Anh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1995

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản trị khách sạn

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

24/10/2015

Nguyễn Duy

Giới tính: Nam - năm sinh: 1996

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

24/10/2015

Nguyễn Trần Tuấn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kinh tế và quản lý Địa chính

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

24/10/2015

Cao Thị Hạnh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dược sĩ

Dưới 1 năm

Hà Nội

24/10/2015

Nguyễn Quang Huy

Giới tính: Nam - năm sinh: 1995

(42) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

2 năm

Hà Nội

24/10/2015

Lã Thu Phương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1996

(42) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Sinh học

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

24/10/2015

Nguyễn Nhật Linh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1995

(40) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học:

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

24/10/2015

Trần Công Tín

Giới tính: Nam - năm sinh: 1995

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Kĩ Thuật Công Trình Biển

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

24/10/2015

Nguyễn Thị Châu Giang

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(39) Lượt xem

GIÚP VIỆC THEO GIỜ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kĩ thuật môi trường

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

24/10/2015

Nguyễn Huyền

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(40) Lượt xem

Biên tập viên, Nhân viên...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Truyền thông

Dưới 1 năm

Hà Nội

08/09/2015

Trần Xuân Độ

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(53) Lượt xem

Nhân viên Thiết kế đồ hoạ...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ thông tin

Dưới 1 năm

Hà Nam

17/09/2015

Nguyễn Cao Cường

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(52) Lượt xem

Nhân viên Thiết kế

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Kế toán doanh nghiệp

Dưới 1 năm

Hà Nội

17/09/2015
12>

Tìm chúng tôi trên facebook