Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Thiết kế - Mỹ thuật

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Phan Thị Thắm

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(34) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BAO BÌ...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

31/10/2015

Tăng Xuân Phú

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(34) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

Dưới 1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Đinh Văn Tú

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(34) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NỘI...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế nội thất

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Thị Khánh Phương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1985

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

5 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Thị Quyên

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(37) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ MỸ...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế thời trang

3 năm

Hà Nội

31/10/2015

Giang Thị Thu Lan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(36) Lượt xem

KỸ SƯ THIẾT KẾ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Duy Anh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1984

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Mỹ thuật

Trên 5 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Thị Quỳnh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1996

(38) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ MỸ...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kiến trúc

Dưới 1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Phú Tính

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

Dưới 1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Đặng Thị Phương Uyên

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Bá Hoàn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(34) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

Dưới 1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Thị Vân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ THỜI...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế thời trang

Dưới 1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Trần Thị Thanh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(31) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Công Nghệ Thông Tin

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

31/10/2015

Đinh Thị Như Quỳnh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(33) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Bùi Thị Thúy

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

Dưới 1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Đặng Lệ Thu

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(33) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ THỜI...

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học:

3 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Danh Quân

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Trương Xuân Giang

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(34) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

4 năm

Hà Nội

31/10/2015

Vũ Thị Thảo

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1989

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

3 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Công Hoàng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1990

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ thông tin mỹ thuật thiết kế

3 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Sơn Trường

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(37) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Thiết kế đồ họa

3 năm

Hà Nội

31/10/2015

Phan Ngọc

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Thị Hương Nết

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1989

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thiết kế đồ họa

2 năm

Hà Nội

31/10/2015

Vũ Văn Trọng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1985

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ, CHỈNH...

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Điện Ảnh Truyền Hình

4 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Trọng Toàn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(36) Lượt xem

NHÂN VIÊN PHOTOSHOP

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kinh tế

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

31/10/2015

Kiều Xuân Thanh

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Trình độ: Trung học phổ thông

Ngành học:

5 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Công Việt

Giới tính: Nam - năm sinh: 1991

(34) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Công Nghệ Thông Tin

1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Trần Tiến Đức

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(35) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Địa lí

Dưới 1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Thị Hằng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1989

(39) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Công Nghệ Thông Tin

1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Đỗ Văn Hưởng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(33) Lượt xem

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính - Ngân hàng

2 năm

Hà Nội

31/10/2015

Tìm chúng tôi trên facebook