Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Thư ký - Trợ lý

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Bùi Văn Xây

Giới tính: Nam - năm sinh: 1989

(40) Lượt xem

Nhân viên hành chính văn phòng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Thư ký văn phòng

1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Thị Huế

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(35) Lượt xem

Thư ký - Trợ lý

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tiếng Anh

2 năm

Hà Nội

31/10/2015

Lương Thị Chang

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1980

(38) Lượt xem

Thư ký

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Kế toán

Trên 5 năm

Hà Nội

31/10/2015

Hoàng Thu Hiền

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1989

(37) Lượt xem

Trợ lý, thư ký, nhân viên...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính - Ngân hàng

1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Hà Diệp My

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(38) Lượt xem

Trợ lý tổng giám đốc

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh - Thương mại quốc tế

1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Kim Dung

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(41) Lượt xem

Trợ lý/ thư ký

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

2 năm

Hà Nội

31/10/2015

Lê Thị Lan Hương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(37) Lượt xem

Trợ lí - Tiếp tân

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

Dưới 1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Vũ Mai Phương

Giới tính: - năm sinh: 1991

(34) Lượt xem

Trợ lý/ thư ký

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính

Dưới 1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Đỗ Ngọc Ánh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(36) Lượt xem

Nhân viên lễ tân văn phòng

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính - Ngân hàng

1 năm

Hà Nội

31/10/2015

Nguyễn Tiến Nghĩa

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(59) Lượt xem

Trợ lý giám đốc

Trình độ: Đại học

Ngành học: Lâm Sinh

5 năm

Hà Nội

30/10/2015

Vương Thị Tân

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(36) Lượt xem

Trợ lý/ thư ký

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

2 năm

Hà Nội

30/10/2015

Nguyễn Thị Thủy

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(39) Lượt xem

Trợ lý kinh doanh

Trình độ: Đại học

Ngành học: Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành Biên - Phiên dịch

2 năm

Hà Nội

30/10/2015

Dương Dung

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(35) Lượt xem

Nhân viên trợ lý

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản lý nhân lực

Dưới 1 năm

Hà Nội

30/10/2015

Trần Thị Thu Trang

Giới tính: - năm sinh: 1991

(41) Lượt xem

Trợ lý

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

Dưới 1 năm

Hà Nội

30/10/2015

Lâm Thị Nga

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(37) Lượt xem

Biên dịch, thư ký, nhân viên...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tiếng Anh Thương Mại

3 năm

Hà Nội

30/10/2015

Dương Thị Lan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(60) Lượt xem

Trợ lý giám đốc, Biên phiên...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính - Ngân hàng

1 năm

Hà Nội

30/10/2015

Nguyễn Thị Hồng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1985

(37) Lượt xem

Nhân viên Hành chính, Văn thư

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Quản trị Văn phòng

2 năm

Hà Nội

30/10/2015

Vũ Thị Ngọc Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(37) Lượt xem

Trợ lý/ thư ký

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Kế toán tài chính

3 năm

Hà Nội

30/10/2015

Trần Thị Giang

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(38) Lượt xem

Thư ký

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính doanh nghiệp

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

30/10/2015

Lê Huyền Lê

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(39) Lượt xem

thư ký

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Kế toán - Kiểm toán

1 năm

Hà Nội

30/10/2015

Hoàng Thị Phương Tuyến

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(38) Lượt xem

Thư ký văn phòng kiêm phiên...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tiếng Anh, chuyên ngành tiếng Anh Thương Mại

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

30/10/2015

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(37) Lượt xem

Trợ lý/ thư ký

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính doanh nghiệp

2 năm

Hà Nội

30/10/2015

Nguyễn Thu Thủy

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1984

(38) Lượt xem

Sales Admin

Trình độ: Đại học

Ngành học: Ngoại Ngữ

3 năm

Hà Nội

30/10/2015

Cao Thị Lệ Quyên

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(37) Lượt xem

Trợ lý/ thư ký

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kinh tế kế hoạch

3 năm

Hà Nội

28/10/2015

Nguyễn Thị Thùy

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(39) Lượt xem

Nhân viên văn phòng, trợ lý...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

2 năm

Hà Nội

28/10/2015

Nguyễn Tiến Hợp

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(37) Lượt xem

Trưởng phòng quản lý ISO

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công Nghệ Thông Tin

Trên 5 năm

Hà Nội

28/10/2015

Trần Thị Kim Giang

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1986

(41) Lượt xem

Sale Admin/Trợ lý/Thư ký kinh...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Kế toán

Trên 5 năm

Hà Nội

28/10/2015

Trần Quỳnh Nga

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1980

(38) Lượt xem

Trợ lý giám đốc

Trình độ: Không yêu cầu

Ngành học: Điện tử viễn thông

Trên 5 năm

Hà Nội

28/10/2015

Nguyễn Thị Thắm

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1989

(37) Lượt xem

Trợ lý, thư ký, biên phiên...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tiếng Anh phiên dịch

3 năm

Hà Nội

28/10/2015

Bùi Thị Mỹ Hằng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1990

(36) Lượt xem

Trợ lý

Trình độ: Đại học

Ngành học: Tài chính - Ngân hàng

3 năm

Hà Nội

28/10/2015

Tìm chúng tôi trên facebook