Chính 4 Mạng tuyển dung

Tìm ứng viên theo ngành nghề

Xem tất cả ngành nghề

Ứng viên ngành Y tế - Dược

Tên ứng viên Tiêu đề hố sơ Kinh nghiệm Nơi làm việc Ngày làm mới

Vũ Thị Thơm

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(34) Lượt xem

ĐIỀU DƯỠNG VIÊN

Trình độ: Cao đẳng

Ngành học: Điều dưỡng

Dưới 1 năm

Hà Nội

25/10/2015

Cao Thị Hạnh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(41) Lượt xem

NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dược sĩ

Dưới 1 năm

Hà Nội

24/10/2015

Trần Thị Vân Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(40) Lượt xem

Nhân viên y tế

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dược sĩ

2 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Thị Hồng Giang

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(57) Lượt xem

Trình Dược viên

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dược

Dưới 1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Ngọc Diễn

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(38) Lượt xem

Nhân viên y tế

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Y tế dược

1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Thị Hạnh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(40) Lượt xem

Điều dưỡng viên

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điều dưỡng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Thị Mai Phương

Giới tính: - năm sinh: 1990

(37) Lượt xem

Điều dưỡng viên

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điều dưỡng

1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Đặng Thị Hương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(36) Lượt xem

Nhân viên y tế

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: y sĩ đa khoa

3 năm

Hà Nội

21/10/2015

Lê Thu Hằng

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(51) Lượt xem

Nhân viên bán thuốc tân...

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Dược sỹ

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

HOÀNG THỊ THÚY

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1991

(41) Lượt xem

Nhân viên y tế

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: y sỹ đa khoa định hướng y học cổ truyền.

3 năm

Hà Nội

21/10/2015

Trần Thanh Tùng

Giới tính: Nam - năm sinh: 1988

(39) Lượt xem

Nhân viên y tế

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: y sĩ đa khoa

3 năm

Hà Nội

21/10/2015

Lê Thúy

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(40) Lượt xem

Cộng tác viên kinh doanh dược...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dược sỹ

3 năm

Hà Nội

21/10/2015

Trương Thế Tân

Giới tính: Nam - năm sinh: 1993

(57) Lượt xem

Trình dược viên OTC

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Dược

1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Đăng Tí

Giới tính: Nam - năm sinh: 1986

(56) Lượt xem

Trình Dược viên

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Dược

5 năm

Hà Nội

21/10/2015

Vũ Thị Quyên

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(35) Lượt xem

Điều dưỡng viên

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điều dưỡng đa khoa

Dưới 1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Thị Diệu Linh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(36) Lượt xem

Nhân viên y tế

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: y sỹ

Dưới 1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Thị Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(38) Lượt xem

Nhân viên y tế

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Y sĩ _ dược sĩ

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Phạm Thị Ánh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1987

(57) Lượt xem

Nhân viên bán hàng thuốc

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: y tá, dược

2 năm

Hà Nội

21/10/2015

Đỗ Thị Linh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(37) Lượt xem

Điều dưỡng viên

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điều dưỡng

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Trần Minh Đức

Giới tính: Nam - năm sinh: 1987

(59) Lượt xem

Nhân viên y tế, trình dược...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Dược

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Đoàn Văn Tâm

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(53) Lượt xem

Trình dược viên ETC các mặt...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghiệp dược

Dưới 1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Trần Thị Lan Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1994

(37) Lượt xem

Nhân viên y tế

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: y sĩ y học cổ truyền- bằng Khá

Dưới 1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Bùi Thị Thức

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1993

(35) Lượt xem

Nhân viên y tế

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điều dưỡng

Dưới 1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Đinh Mai Anh

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(36) Lượt xem

Nhân viên y tá

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Điều dưỡng đa khoa

Dưới 1 năm

Hà Nội

21/10/2015

Đặng Thị Quyên

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(37) Lượt xem

Nhân viên điều đưỡng hoặc...

Trình độ: Đại học

Ngành học: Điều dưỡng đa khoa

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

21/10/2015

Lê Thị Dung

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(37) Lượt xem

Nhân viên y tế,điều dưỡng...

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điều dưỡng đa khoa

2 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Thị Lan Phương

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(42) Lượt xem

Nhân viên y tế dự phòng

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Y sỹ y học dự phòng

2 năm

Hà Nội

21/10/2015

Nguyễn Văn Hiền

Giới tính: Nam - năm sinh: 1992

(53) Lượt xem

Trình Dược viên

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Dược sĩ

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

20/10/2015

Lê Thị Phương Loan

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1988

(38) Lượt xem

Nhân viên y tế, nữ hộ sinh

Trình độ: Trung cấp

Ngành học: Hộ sinh

4 năm

Hà Nội

20/10/2015

Nguyễn Thị Thùy

Giới tính: Nữ - năm sinh: 1992

(37) Lượt xem

Nhân viên y tế

Trình độ: cao đẳng

Ngành học: Điều dưỡng đa khoa

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

20/10/2015

Tìm chúng tôi trên facebook