Chính 4 Mạng tuyển dung

Ngày: 04-10-2018

 

Hướng dẫn người tìm việc đăng thông tin lên trang: vieclamdantri.com.vn

 

  • Click vào ô “ Đăng ký” trên cùng bên tay phải
  • Chọn “đăng ký cho người tìm việc”
  • Điền đầy đủ các thông tin vào các ô có sẵn ( các ô đánh dấu * là bắt buộc)
  • Click vào “ Đăng ký” là hoàn thành thủ tục đăng ký