Chính 4 Mạng tuyển dung

Ngày: 04-10-2018

Hướng dẫn nhà tuyển dụng đăng thông tin lên trang: vieclamdantri.com.vn

 

  •  Click vào ô “ Đăng ký” trên cùng bên tay phải
  •  Chọn “đăng ký cho nhà tuyển dụng”
  • Điền đầy đủ các thông tin vào các ô có sẵn ( các ô đánh dấu * là bắt buộc)
  •  Click vào “ Đăng ký” là hoàn thành thủ tục đăng ký