Chính 4 Mạng tuyển dung

Ngày: 13-12-2016

Chuẩn bị hồ sơ là bước quan trọng đầu tiên của quá trình tìm việc. Một hồ sơ tốt cho bạn có cơ hội được mời phỏng vấn rất nhanh; nhưng với một bộ hồ sơ quá bình thường sẽ có nguy cơ nằm gọn trong sọt rác của Nhà tuyển dụng.

 

don-xin-viec-dep-mat

Xác định mục tiêu cho CV

Một khi bạn đã xác định được mục tiêu, bạn có thể kết cấu thành nội dung cho CV của mình theo những mục tiêu đó. Hãy nghĩ về những mục tiêu trọng tâm nhất để đưa vào CV của bạn cho thích hợp. Hãy lập dàn ý và những mục tiêu cụ thể, trước khi bạn bắt đầu viết CV để trình bày nó được rõ ràng.

Hãy trung thành với bản sơ yếu lý lịch 1 – 2 trang

1 trang CV được trình bày rõ ràng, cụ thể mà xúc tích giá trị hơn rất nhiều một CV có thể 2 trang với những thông tin không cần thiết.

Tuy nhiên thông thường một CV trải dài từ 1 tới 2 trang sẽ có ảnh hưởng tới nhà tuyển dụng tốt hơn

Viết ngắn gọn các tiêu đề/tiêu mục trong CV

Hãy lấy tiêu đề là tên bạn đặt giữa trang giấy, viết hoa và bôi đen, bạn sẽ thu được hiệu quả cao và thu hút được nhà tuyển dụng nhiều hơn

Hãy sử dụng CV để đem đến một cuộc phỏng vấn, chứ không phải là một công việc

Bạn không cần nêu lên chi tiết về mọi thành tích của bạn

Chỉ cần nêu rõ ràng và ngắn gọn. Mục đích là gây sự chú ý tới NTD để cho bạn một cuộc phỏng vấn. Sau đó, sử dụng cuộc phỏng vấn để cung cấp chi tiết hơn những thành tích của bạn và giành được lời đề nghị cho một công việc mới

Sắp xếp thông tin.

Hãy sắp xếp thông tin của từng phần theo thứ tự đảo ngược về mặt thời gian. Và trang đầu tiên nên dành cho những thông tin quan trọng nhất.

Liên kết các link

Bất cứ đường link bạn liệt kê phải được kiểm tra để đảm bảo chúng vẫn hoạt động hoặc chỉ bao gồm những link tới trang web bạn thường xuyên cập nhật. Ngoài ra, hãy nhớ sử dụng địa chỉ email chuyên nghiệp