Cần giải pháp đồng bộ

Qua gần 7 năm thực hiện, Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015” (Đề án 103) đã thu được những kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác truyền thông về học nghề và lập nghiệp. Nhận thức và hành động của cán bộ Đoàn về nghề nghiệp, việc làm đã có những chuyển biến tích cực; sự nhìn nhận, đánh giá về vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác truyền thông về nghề nghiệp, việc làm của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và xã hội được nâng lên; sự tham gia, phối hợp của các đơn vị truyền thông trong tư vấn, định hướng về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên và xã hội ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng; hệ thống thông tin, các sản phẩm truyền thông, ấn phẩm, giải thưởng việc làm thuộc Đề án 103 đã được triển khai khá đồng bộ, đầy đủ, đến được với đông đảo thanh niên và xã hội…
 

 

 

 
Giải quyết việc làm cho thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành LĐTBXH hiện nay. Ảnh: Hải Nguyễn

 Ngoài những kết quả trên, Đền án 103 hiện còn một số nội dung chưa đạt so với yêu cầu. Công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, thu thập thông tin, nhu cầu về dạy nghề còn nhiều bất cập, chưa làm cho xã hội, thanh niên, nhất là học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hiểu đúng và lựa chọn học nghề, tìm và tạo việc làm phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của mình. Việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về dạy nghề và giải quyết việc làm của thanh niên chưa đồng bộ, các chính sách ưu đãi đối với thanh niên làm việc ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa thực sự hấp dẫn; việc làm của một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học tiếp tục là thách thức lớn…

Nhân lực trẻ hỗ trợ đất nước hội nhập

Ông Lê Quang Trung - Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, tính đến quý IV/2014, lực lượng lao động cả nước là 54,4 triệu người, trong đó lao động trẻ chiếm 13,4% và mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu lao động. Đây là nguồn cung lao động dồi dào, đóng góp vào năng lực cạnh tranh và đem lại nhiều cơ hội cho Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế. Tính đến tháng 7.2015, đã có 903.143 lao động được giải quyết việc làm, trong đó chủ yếu là lao động độ tuổi thanh niên (chiếm khoảng 60%).

Thời gian tới, việc giải quyết việc làm cho thanh niên đòi hỏi sự tham gia của các ngành, các cấp song song với chính sách thu hút, ưu đãi nhân tài của các địa phương. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tập trung triển khai một số giải pháp như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng các chương trình, chính sách cụ thể để hỗ trợ việc làm cho thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, chú trọng đẩy mạnh dự báo thị trường lao động trong ngắn hạn và dài hạn nhằm cung cấp các thông tin về cơ hội việc làm, chỗ việc làm trống, các khóa đào tạo…

Nâng cao năng lực của hệ thống Trung tâm DVVL trong tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cho sinh viên; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác phân luồng học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động.

(theo báo lao động)